BFN`s Forlag

Ørhagevej 189, Klitmøller 7700 Thisted

 

Forlaget forhandler for øjeblikket følgende bøger:

 

Danmarks halvgræsser 3. udg. kr. 250,00

Laver i Nationalpark Thy kr. 200,00

Danmarks vandplanter kr. 400,00

Danmark græsser kr. 300,00

Danmarks siv og frytler kr. 125,00

Danmarks skærmplanter kr. 250,00

Giftige planter kr. 150,00

Mors - Kunstnere i naturen kr. 150,00

Kunstnere i Natíonalpark Thy kr. 125,00

Fugleringmærkning i 40 år kr. 250,00

Madstedborg - Ove Sø kr. 150,00

Naturen i Nationalpark Thy kr. 40,00

Een Orchidé - Mange Kunstneristiske Udtryk kr. 250,00

Botaniske lokaliteter i Nordvestjylland kr. 250,00

Lav i klit og hede (Ulrik Söchting) kr. 75,00

 

Hertil kommer et forsendelsesgebyr på kr. 7,50/14,00 samt porto. Vi kan ligeledes udstede elektronisk regning via EAN-nummer.

 

Bøger kan bestilles på følgende mailadresse:

 

forlagsbestyrer@bfnsforlag.dk

 

Ny udgivelse i trykken.

3. udgave af "Danmarks halvgræsser" - Vi håber at have den klar inden jul.

Danmarks vandplanter er skrevet af Jens Chr. Schou, Bjarne Moeslund, Lars Båstrup-Spohr og

Kaj Sand-Jensen.

 

Bogen er på 560 sider og beskriver alle kendte danske vandpanter med nøgler, beskrivelser,fotos, tegninger og udbredelseskort.

 

Bogen´s vejledende salgsris er

kr. 500,00. For direkte køb fra forlaget har vi for øjeblikket en introduktionspris excl. forsendelse

på kr. 400,00.

Laver i Nationalpark Thy af Ulrik Søchting og Lennarth Skov Espersen.

 

Rapport udgivet i et sam- arbejde mellem HabitatVision og BFN`s Forlag.

Rapporten beskriver resulta- terne af den storstillede un-dersøgelse over laver i Natio-nalpark Thy.

 

Bogen er i A4 format på 177 sider og er med stift bind. Illustreret med masser af favefotos.

 

Bogen sælges for kr. 200,00

inkl. forsendelse kr. 275,00.